TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06677
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GOLDENLAND
GOLDENLAND
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Tổ yến, yến sào, chè yến, súp yến.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Võ Thị Thùy Linh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM