TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06694
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MS special style for you, hình
MS special style for you, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán quần áo thể thao.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Tuấn Thanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 154/4/51 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM