TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06696
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU V VINCENT PHARMA Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình Bạn, hình
V VINCENT PHARMA Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình Bạn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán dược phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 03.07.16 03.07.17 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH đầu tư Vincent Pharma
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 759/9/29A Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM