TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06698
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU AYA HOMESTAY, hình
AYA HOMESTAY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ nhà trọ.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.01.05 05.01.16 05.03.13 05.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lý Thị Tuyết Hoa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 69/51 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM