TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06700
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU e Moto Wash Express - Clean - Eco, hình
e Moto Wash Express - Clean - Eco, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Hệ thống rửa xe cộ; hệ thống khử bụi cho mục đích làm sạch; dụng cụ (bộ phận của máy); thiết bị rửa cho xe cộ. 37 Rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; đánh bóng xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.01.05 18.01.23 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vũ Thị Tường Vân
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 197 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/10/2019) 111: Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ (18/12/2019) 192: Trả lời thông báo cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM