TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06701
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hương Thị COFFEE Ngon Từ Chất-Sạch Từ Tâm
Hương Thị COFFEE Ngon Từ Chất-Sạch Từ Tâm
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; trà gừng; trà nghệ; trà cao chè vằng; trà uống (không dùng cho mục đích y tế).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Thị Minh Trinh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 60A đường số 8, khu phố 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM