TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06707
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mận Plum Sơn La, hình
Mận Plum Sơn La, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Nhãn hiệu chứng nhận
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Mứt mận nhuyễn; mận sấy dẻo. 31 Quả mận tươi (giống mận Tam Hoa). 33 Rượu mận (không dùng cho mục đích y tế).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "MÂN" (Mận), "PLUM", hình quả mận.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La / Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 19 Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số 19 Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
SỐ VĂN BẰNG 4-0340186-000
NGÀY CẤP BẰNG 18/12/2019
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/01/2020
NGÀY HẾT HẠN 08/03/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/12/2019) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (22/11/2019) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM