TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06716
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU WEC WESET English Center, hình
WEC WESET English Center, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục; đào tạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.15.09 26.15.11 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH WESET ENGLISH CENTER
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 320/20B Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM