TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06720
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU KH, hình
KH, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Chốt cửa bằng kim loại; then ổ khóa bằng kim loại; then cài cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; khóa chốt hộp bằng kim loại; khóa bằng kim loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.01 03.01.24 24.09.01 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Đức Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm 2, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM