TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06722
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Kim Thanh
Kim Thanh
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; thực phẩm chế biến từ yến (yến chưng đường phèn, súp yến).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Thanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 249 Võ Trường Toản, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM