TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06723
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CALISPA
CALISPA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Đào tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hoàng Thị Nhị Hà
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 315 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM