TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06724
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CALUPA, hình
CALUPA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Hóa mỹ phẩm thuộc nhóm này như: chất rửa rau củ quả, xà phòng, tinh dầu, chế phẩm đánh răng.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.07.23 02.09.01 02.09.14 02.09.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hoàng Thị Nhị Hà
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 315 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM