TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06725
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Momochan House, hình
Momochan House, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán mỹ phẩm. 44 Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa).
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.23 05.07.14 05.07.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH H2 JP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 155/5 Cao Đạt, phường 01, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM