TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06726
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MOMMI Cháo
MOMMI Cháo
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cháo dinh dưỡng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Hợp
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn, huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM