TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06737
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GDC SECURITY, hình
GDC SECURITY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ người đi kèm; hãng thám tử; bảo vệ; dịch vụ trông nhà; điều tra về người được nghi là mất tích.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.07.23 04.05.02 04.05.03 24.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Gia Định
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 264 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM