TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06746
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU cacao mi, hình
cacao mi, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Ca cao.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.07.01 05.07.06 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thanh Tùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 439/34/18 Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM