TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06747
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU G7 COSMETICS, hình
G7 COSMETICS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.03 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Bích Giàu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN A11/24 khu phố 1, phường Tân Túc, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM