TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06749
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU LiB, hình
LiB, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Giày dép các loại.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "R".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên PIXIE Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 525/23 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM