TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06752
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Miến Dong Đại Liên EXPORT QUALITY ARROWROOT VERMICELLES Việt Nam, hình
Miến Dong Đại Liên EXPORT QUALITY ARROWROOT VERMICELLES Việt Nam, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Miến; miến dong; mì ăn liền; miến ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Miến Dong", "EXPORT QUALITY", "Việt Nam", "ARROWROOT VERMICELLES".
PHÂN LOẠI HÌNH 11.03.07 26.02.07 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Đại
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 13, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INNETCO CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM