TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06754
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BLUE LION SPECIALTY COFFEE Washed Robusta Coffee phuc sinh, hình
BLUE LION SPECIALTY COFFEE Washed Robusta Coffee phuc sinh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê. 35 Mua bán cà phê.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "WASHED ROBUSTA COFFEE", "SPECIALTY COFFEE", hình nhánh cây cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.20 05.07.21 18.03.21 18.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Phúc Sinh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 238-240 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM