TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06760
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU EVISU
EVISU
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
14 Vòng cổ; hoa tai; nhẫn; vòng đeo tay (đồ trang sức); trang sức dùng cho dây đeo chìa khóa; trang sức dùng cho vòng đeo chìa khóa; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức cho mũ; đồ trang sức; hộp trưng bày đồng hồ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Vistra Corporate Services Centre, Wickham's Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VPLS TAN HA
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM