TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06774
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU 9999, hình
9999, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Săm lốp xe máy; nhông xích đĩa xe máy; vành xe máy; nan hoa xe máy; má phanh xe máy; đồ gác chân xe máy.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "9999".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.09 03.01.04 25.01.10 25.07.08 25.07.25 25.12.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên thương mại Tung Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 168/36 đường Chiến Lược, khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM