TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06775
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU QQ Bánh Tráng Trộn Luxury MIXED RICE PAPER, hình
QQ Bánh Tráng Trộn Luxury MIXED RICE PAPER, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Bánh tráng trộn.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "QQ", "Luxury", "Bánh Tráng Trộn", "MIXED RICE PAPER".
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.03 25.07.25 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Phương Quyên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 6.07 chung cư Orient Apartment, 331 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A DONG IP CONSULTANCY CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (24/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM