TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06778
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU HERA
HERA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư Pacific
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu đô thị mới 2A, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (05/06/2020) 111: Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM