TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06780
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Vistraws Tinh hoa nông sản Việt, hình
Vistraws Tinh hoa nông sản Việt, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 ống hút dùng để uống. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, các hoạt động quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: ống hút dùng để uống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "V", "Tinh hoa nông sản Việt", hình ống hút.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 07.15.22 11.03.06 26.11.03 26.11.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trương Thế Tiến
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 42, tổ 9, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (29/07/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM