TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06791
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU HUNGTAM, hình
HUNGTAM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; quỹ đầu tư; môi giới bất động sản; môi giới chứng khoán. 37 Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng công trình dân dụng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; thông tin về sửa chữa. 41 Trường đào tạo; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ giải trí; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành. 42 Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế phần mềm; lập trình phần mềm máy tính; thiết kế công nghệ; kiểm soát chất lượng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Chu Văn Thọ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ENCO CONSULTANCY CORP.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (14/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (22/09/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE (25/12/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE (10/03/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE (23/06/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM