TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06805
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU KOOK MIN
KOOK MIN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Phân tích tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; trả góp (trả tiền từng phần); cho vay có thế chấp; dịch vụ cầm đồ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hồng Xuân Quý
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 397, đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SMARTLAW LEGAL SERVICE CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(08/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (21/01/2020) 166: Phản đối cấp (20/04/2020) 192: Trả lời thông báo cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối (20/11/2020) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối (12/03/2020) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM