TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06813
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ECONOMICOS UNIQ BLEND e, hình
ECONOMICOS UNIQ BLEND e, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.17.17 24.17.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đông Phương Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(08/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/02/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM