TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06814
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VOLCAMOD
VOLCAMOD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo và các sản phẩm thời trang khác (như: đồ đi chân, đồ đội đầu).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần VOLCAMOD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 11 Bis Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN KEDA IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(08/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (23/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (09/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM