TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06825
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SEED Immigration Security Education Employment Development, hình
SEED Immigration Security Education Employment Development, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao động; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự. 41 Sắp xếp và tiến hành hội thảo; thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); hỗ trợ giáo dục; tư vấn du học.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Immigration", "Security Education Employment Development".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.13.01 05.03.04 05.03.14 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Võ Đình Nhật Quang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 235/44 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (19/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM