TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06838
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU G GLI, hình
G GLI, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục].
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "G", hình mũ cử nhân.
PHÂN LOẠI HÌNH 09.07.22 26.01.01 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Hoài Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 115, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRAN & TRAN CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM