TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06839
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DuoBaby
DuoBaby
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 Bình xịt cho mục đích y tế; máy xông khí dung; ống hít (dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít); máy hút mũi dãi; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế. 41 Dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến chăm sóc sức khỏe, khoa học y tế và chăm sóc y tế; sắp xếp, tiến hành và tổ chức các hội thảo và hội nghị chuyên đề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khoa học y tế và chăm sóc y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU OMRON HEALTHCARE Co. Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-0002, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAVIP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM