TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06847
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Asahi, hình
Asahi, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục; đào tạo; tư vấn đào tạo việc áp dụng hiệu quả các công cụ, phương pháp cải tiến để tăng năng suất chất lượng cho sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp khách hàng; tư vấn đào tạo thiết lập hệ thống quản trị, hệ thống cải tiến, hệ thống doanh nghiệp tự vận hành và xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.01 24.15.11 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Asahi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/02/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM