TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06849
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU V ANADIUM, hình
V ANADIUM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Dịch vụ thiết kế đồ trang sức bằng kim cương, vàng bạc, đá quý.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.02 24.15.07 24.15.08 26.03.02 26.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Huỳnh Vương Thiện Quang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 31 Trần Phú, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM