TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06852
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU AIGO PETRO, hình
AIGO PETRO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Kinh doanh, mua bán các sản phẩm: khí thiên nhiên hóa lỏng, khí thiên nhiên nén, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), bình gas, bếp gas, thiết bị phụ tùng gas.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "PETRO".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.03 01.01.12 01.03.01 01.03.17 25.01.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH MTV GAS Cà Mau
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM