TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06858
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU N Nông Trại Việt Tiền Giang, hình
N Nông Trại Việt Tiền Giang, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Chế phẩm vi sinh không dùng cho nghành y và thú y; phân bón. 29 Trứng. 31 Rau tươi; cây trồng; gia cầm sống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "N", "Nông Trại Việt", "Tiền Giang".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 26.11.12 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Nông Trại Việt Tiền Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM