TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06860
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU b CAMBRIDGE Việt Nam Hệ thống trung tâm ngoại ngữ Nâng tầm giáo dục - Vươn tới tương lai, hình
b CAMBRIDGE Việt Nam Hệ thống trung tâm ngoại ngữ Nâng tầm giáo dục - Vươn tới tương lai, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Sách ngọại ngữ; báọ; tạp chí; ấn phẩm ngoại ngữ. 35 Dịch vụ nhượng quyền kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ nhượng quyền kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo. 41 Dịch vụ giáo dục; đào tạo; trường học và trung tâm ngoại ngữ; câu lạc bộ ngoại ngữ; xuất bản sách ngoại ngữ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18 26.04.10 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trung tâm ngoại ngữ CAMBRIDGE - Bến Tre
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 17 Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MASTERBRAND
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (19/02/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM