TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06867
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU AN DUY
AN DUY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Bánh các loại như: bánh quy bơ, bánh quy sữa, bánh ngọt; kẹo các loại như: kẹo gôm, kẹo hoa quả, kẹo sữa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất An Duy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 7, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/02/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM