TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06878
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VH Vạn Hải, hình
VH Vạn Hải, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nước mắm.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "VH".
PHÂN LOẠI HÌNH 18.03.21 18.03.23 26.01.01 26.01.18 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH chế biến dịch vụ thủy sản Đông Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 4 (nhà ông Nguyễn Quốc Dương), tiểu khu Lục Độ, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CONCETTI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM