TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06891
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU APOLO ALUMINIUM PROFILE, hình
APOLO ALUMINIUM PROFILE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Nhôm hệ dùng trong xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Đầu tư XNK Việt Trung
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm 6, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM