TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06893
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU PAKIS
PAKIS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Thuốc màu; sơn; vecni. 03 Chất để tẩy trắng và chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Đầu tư khởi nghiệp Quốc Gia
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô E12- khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM