TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06897
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU LIFE COLOR Paint, hình
LIFE COLOR Paint, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Paint".
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.02 25.07.03 26.04.03 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tư vấn H&L Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 85B, phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM