TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06898
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU rganic Park, hình
rganic Park, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ trồng trọt; vườn ươm cây; dịch vụ trồng cây; dịch vụ chăm sóc cây; dịch vụ trồng trọt và chăm sóc cây trong nhà kính; dịch vụ làm vườn.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Park".
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 02.09.15 05.01.05 05.01.16
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần nông nghiệp ORGANIC PARK
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Trung tâm thương mại Hòa Bình Green city, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN GLOBAL IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM