TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06900
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU KINGLEN
KINGLEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
28 Đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; trò chơi.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vũ Mạnh Trường
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà A 512 chung cư Phúc Hưng, đường 196, phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SUNRISE IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM