TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06905
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU NHHK NHAT HUY KHANG CO., LTD, hình
NHHK NHAT HUY KHANG CO., LTD, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn phòng; dịch vụ giới thiệu việc làm. 41 Giáo dục; đào tạo; trường đào tạo [giáo dục]; giáo dục trong trường nội trú.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.07.06 01.07.19 01.15.23 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Nhật Huy Khang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 102-102A Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (03/07/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM