TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06907
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DD, Hình
DD, Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Dịch vụ thiết kế các panô, áp phích và tờ rơi cho quảng cáo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.11 26.04.04 26.04.07 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vũ Tiến Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 007 Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM