TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06908
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Thiên Thanh ISOLVENCY, hình
Thiên Thanh ISOLVENCY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (dịch vụ tài chính); tư vấn tài chính; dịch vụ tư vấn nợ; dịch vụ đại lý thu hồi nợ.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ISOLVENCY".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.05 03.07.17 07.01.06 07.01.16 20.07.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Thiên Thanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 64, ngõ 344 Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM