TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06936
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Pin WEDDING INVITATION, hình
Pin WEDDING INVITATION, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
40 In ấn (in thiệp cưới).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "WEDDING INVITATION".
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 90 Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM