TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06947
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TECSOUND
TECSOUND
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
17 Vật liệu tiêu âm; vật liệu tán âm; vật liệu cách âm; vật liệu cách nhiệt. 35 Mua bán các sản phẩm: vật liệu tiêu âm, vật liệu tán âm, vật liệu cách âm, vật liệu cách nhiệt, thiết bị cách âm, thiết bị cách nhiệt; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; quảng cáo; marketing; tổ chức triễn lãm cho mục thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 37 Dịch vụ lắp đặt thiết bị, vật liệu cho mục đích cách âm, tiêu âm, tán âm (dịch vụ kỹ thuật trong xây dựng được dùng khi thi công các loại phòng như: phòng thu âm, phòng hòa nhạc, phòng karaoke và phòng nghe nhạc).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hoàng Sử Kỳ Quan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 134/1/19 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (21/07/2020) 181: Yêu cầu rút đơn (28/08/2020) 282: Thông tin đơn rút bỏ (ND)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM