TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06952
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU FALCON
FALCON
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Két bạc; cửa kho bằng sắt; tủ két chống cháy; cửa chống cháy (bằng kim loại).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thiết bị vật tư ngân hàng và an toàn kho quỹ Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM